The Window supported The Chambers of Commerce (including Thailand, Malaysia, Singapore, Hong Kong, Italy and Taiwan) to conduct a non-profit survey on the effects of Covid-19 pandemic on all foreign and domestic businesses in Vietnam from June to July 2021.

We would like to share the result of this survey with everyone in hope that it can give you an overview of the COVID-19 pandemic impacts on enterprises in Vietnam.

We wish you and your loved ones health, safety and all the best!

[Vietnamese version]

Ảnh Hưởng Của Đại Dịch Covid-19 Đến Các Doanh Nghiệp Trong Năm 2021

Trong tháng 6 và tháng 7 vừa qua, The Window có hân hạnh cùng tham gia hỗ trợ Phòng Thương Mại Thái, Mã Lai, Singapore, Hongkong, Ý và Đài Loan thực hiện một cuộc khảo sát phi lợi nhuận về những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến các doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam đang kinh doanh tại Việt Nam.

The Window xin chia sẻ kết quả của cuộc khảo sát này với mọi người, hy vọng rằng tài liệu có thể cung cấp cho anh/chị góc nhìn tổng quan về tác động của đại dịch COVID-19 đối với các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Chúc anh/chị và những người thân yêu thật nhiều sức khỏe, an toàn và những điều tốt đẹp nhất!